Back
Discover UKZN

Ciphiza lapha ukuze ufinyelele emthethweni wase-UKZN ogunyaziwe-Ngolimi LwesiZulu

Click here to download the UKZN STATUTE – English Version